Τεχνικές Χαλάρωσης

 

Η προαγωγή της ψυχολογικής υγείας εμπεριέχει διαδικασίες προσιτές στους περισσότερους από εμάς, και μας οδηγούν στο να προσδιορίσουμε αυτόνομα τη ζωή μας και να ενδυναμώσουμε τον εσωτερικό μας εαυτό. O στόχος είναι να αναπτυχθεί η ικανότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται θετικά και αποτελεσματικά στις αντίξοες συνθήκες που συχνά προκύπτουν.


Οι τεχνικές χαλάρωσης δεν αποτελούν ολοκληρωμένη θεραπευτική παρέμβαση, λειτουργούν όμως συμπληρωτικά σε ένα γενικότερο πλαίσιο όπου αναδύονται αλλαγές. Κατανοώντας τι συμβαίνει μέσα μας αλλά και γύρω μας, είμαστε σε θέση να ενεργούμε πιο αποτελεσματικά και να αισθανόμαστε ότι η ζωή έχει νόημα.
Οι ασκήσεις και οι τεχνικές χαλάρωσης προσφέρουν τόνωση, θετική ενέργεια, δύναμη, αισιοδοξία, ελπίδα και ένα αίσθημα αυτοελέγχου και προσωπικής ευθύνης σε σχέση με την ψυχολογική, συναισθηματική και σωματική μας κατάσταση.


Η γνώση αυτή θα μπορέσει να αποτελέσει κινητήριο μοχλό για προσωπικές αλλαγές ή αποδοχές στις οποίες θα επιλέξω να προχωρήσω, ώστε να διασφαλίσω την διατήρηση λειτουργικών επιπέδων άγχους.


Στόχος ; Μια νέα κατασκευή πραγματικότητας όπου θα μπορώ να με αναγνωρίζω και να χαίρομαι τις σχέσεις μου με τους άλλους, με λιγότερη ένταση και άγχος.

 

 

 

15 SPEAKERS 5 WORKSHOPS 3 PERFORMANCES FOOD EXPERIENCE